အိႏိၵယကို ေရာက္ခဲ့တယ္ အပုိင္း(၁၀)

I.I.M.C ေက်ာင္းသူဘဝ အမွတ္တရမ်ားစြာ၌ အေတြ႕အႀကံဳရင့္၊ သမၻာရင့္ ေပၚျပဴလာ News ဂ်ာနယ္မွ ဆရာဦးဟိန္းလတ္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဂ်ာနယ္မွ ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ၊ အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္၏ အထူးထုတ္ အခ်ပ္ပိုတာဝန္ခံ စာတည္းဆရာ ဦးမ်ဳိးလြင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝါရင့္အယ္ဒီတာႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ မ်ားစြာအျပင္ ကြၽန္မႏွင့္ အသက္တူ၊ အရြယ္တူ ႏွစ္ဆယ္ပတ္ဝန္းက်င္ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား သာမက ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ တို႔ႏွင့္အတူ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိးစံုကိုလည္း ကိုယ္စီိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ရေပသည္။
ကြၽန္မတို႔အားလံုးမွာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းသဘာဝခ်င္းတူညီၾကေသာ္လည္း တာဝန္ယူရသည့္ပံုစံခ်င္းကြဲျပားၾကတာေၾကာင့္ သင္တန္းကာလအတြင္း တစ္ဦး၏အလုပ္ကို တစ္ဦးက သိရွိနားလည္သြားခဲ့ၾကသလို တစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ဖန္တီးမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းအႀကံÓာဏ္ျပဳမႈမ်ား၊အျပဳသေဘာေဝဖန္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရေပသည္။ သင္တန္းသို႔ လာေရာက္ပညာပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွာအိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ သူတုိ႔၏နာမည္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏႈတ္ဖ်ားမွေခၚရခက္ခဲေသာနာမည္ပိုင္ရွင္ မ်ားျဖစ္ေနၾကသလို ဆရာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏နာမည္ႏွင့္လူပံုသဏၭာန္ကို အလြယ္တကူ တြဲလွ်က္မွတ္သားရန္မွာလည္း ကြၽန္မတို႔လူငယ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲႀကံဳစရာျဖစ္ ခဲ့ရ ေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အတန္းထဲသို႔ ဆရာအသစ္တစ္ေယာက္ဝင္လာၿပီး နာမည္ မိတ္ဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္ လူပံုသဏၭာန္ကိုၾကည့္ကာ ကြၽန္မတို႔ဘာသာေပးလိုက္ေသာသီးသန္႔ နာမည္ေျပာင္ Nice Name တစ္ခုစီျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္သားထားလိုက္မိသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ 'သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊အသံုးျပဳနည္း' ျပဳနည္း'(Using Press Release) 'မိန္႔ခြန္းမ်ားမွသတင္းျပန္လည္ျပဳလုပ္နည္း' ျပန္လည္ျပဳလုပ္နည္း'(Making News Report from Speech(s)) 'သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ား' ျဖစ္စဥ္မ်ား'(CoveringEvents)''သတင္းစာအထူးေဆာင္းပါးေရးသားနည္း' (Writing Feature)ႏွင့္ 'ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း' ျခင္း'(Interview) မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ မစၥတာရွရီဂိုပါးလ္မစ္စရာ (Mr.Shri Gopal Misra) ၏တစ္ေခါင္းလံုးျဖဴေဖြးေနေသာဆံပင္ကိုအစြဲျပဳၿပီး ကြၽန္မ ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းတစ္စုကခ်စ္စႏိုးျဖင့္ 'ေခါင္းျဖဴဆရာႀကီး' ာႀကီး'ဟု နာမည္ေျပာင္တပ္ကာ ဂုဏ္ျပဳရင္း မွတ္သားခဲ့ၾကရသည္။ ဆရာမစၥတာရွရီဂိုပါးလ္မစ္စရာ (Mr.Shri Gopal Misra)၏သင္ၾကားနည္းပံုစံမွာေခါင္းစဥ္မ်ားအလုိက္သေဘာ တရားသိရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးၿပီးသည္ႏွင့္သတင္းမ်ားကိုလက္ေတြ႕ေရးခိုင္းခဲ့သလို ေရးၿပီးေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္း ပါးမ်ားကို စင္ေပၚတက္၍တစ္ဦးခ်င္းအားျပန္လည္ဖတ္ၾကားခိုင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ဖတ္႐ႈၿပီးသည္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုတစ္ဦးခ်င္းစီအား တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔မွာလိုအပ္ေနသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕သိရွိခြင့္ရခဲ့ေပသည္။ ထို႔အျပင္''သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား' ပြဲမ်ား'(Covering Press Conference) 'မိန္႔ခြန္းမ်ား' မ်ား'(Briefing)ႏွင့္'လက္ ေတြ႕သင္ခန္းစာ စာ(Practical Exercise)မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး သတင္းေရးသားနည္းမ်ားသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဆရာရွရီ အက္ခ္ရွက္ကူးမား(Mr.Shi Akshey Kumar) ၏ပံုစံမွာကိုယ္ခႏၶာဝဖိုင့္ဖိုင့္ႏွင့္ဦးေခါင္းထိပ္၊ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ေၾကာင့္ ကြၽန္မ တို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုက''ဦးေျပာင္ႀကီး' ေျပာင္ႀကီး'ဟူေသာ Nick Name ျဖင့္မွတ္သားထားခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဆရာရွရိအက္ခ္ရွက္ကူး မား (Mr.Shri Akshey Kumar)၏သင္ၾကားမႈစနစ္မွာလည္း အျခားေသာဆရာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဆရာတစ္ဦးတည္းမွ သင္ၾကားေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ား အားလံုးလည္းအတူပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္ သင္ၾကား နည္းမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ႏွစ္သက္ခဲ့ၾကေသာဆရာတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ခဲ့၏။ အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေရာက္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အိႏၵိယလူထုဆက္သြယ္ေရးတကၠသိုလ္ I.I.M.C မွ သင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားစြာအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္း(ဗဟို)မွႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ 'စာနယ္ဇင္းပညာသင္တန္း(၁/၂ဝဝ၉)' သို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့စဥ္ အခ်ိန္က သင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ေသာဘာသာရပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္တူညီမႈရွိေနခဲ့သည္ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ္လည္း မစၥတာဖရန္႔ ခရစ္စတိုဖာ စ္စတိုဖာ(Mr.Frank Christopher)သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ'ပါလီမန္သတင္းယူနည္း ူနည္း(Covering Parliament) ႏွင့္မစၥတာမဟိႏၵရာဗက္ဒ္ ာဗက္ဒ္(Mr.Ma- bendra Ved) သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ 'ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းေရး နည္း Covering Elections 'ဘာသာရပ္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏(၂ဝ၁ဝ)ျပည့္ႏွစ္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ၊ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္သတင္းယူၾကရမည့္သတင္းသမားမ်ားအတြက္အထူးစိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္း ဆံုးဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ကြၽန္မတို႔လူငယ္သတင္းသမားမ်ားအတြက္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွသင္ၾကားခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရ သည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္လည္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအျဖစ္ နယူး ေဒလီၿမိဳ႕ရွိ Election Commission အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Akshay Rout ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr.S.K.Mendiraita တုိ႔မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္သခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ႀကီးျမတ္ေသာအခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ရသည္ဟု ကြၽန္မခံစားမိေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရေတာ့မည့္ '(၂ဝ၁ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲ' ႀကီးအတြက္ သတင္းသမားတိုင္း စိတ္လႈပ္ရွားတက္ၾ<ြကေနခ်ိန္ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ကြၽန္မတို႔လိုမ်ဳိးဆက္သစ္သတင္း သမားငယ္ မ်ားမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအေပၚစူးစမ္းသိရွိလိုစိတ္မ်ားပိုမိုျပင္းျပခဲ့ရေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ကာလအခ်ိန္အခါက အသက္(၇)ႏွစ္သာရွိေသးေသာ ကြၽန္မအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္(၂)စုစာကို ျဖတ္သန္း လာခဲ့ၿပီးကာမွ ယခုလို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ခြင့္ရရွိမည့္ အခြင့္ထူးပင္မဟုတ္ေပေလာ။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း စာေတြ႕သာမက လက္ေတြ႕အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သိရွိခြင့္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအိႏၵိယသံ႐ံုးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ပေရး ရာဝန္ႀကီးဌာနမွထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား အားလံုး၏ေက်းဇူးကိုလည္း ကြၽန္မ၏ႏွလံုးအိမ္အတြင္း၌ ထာဝရကမၸည္း ထိုးထားခဲ့မိေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲစင္ျမင့္ေပၚသို႔လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၃၇)ပါတီ ႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်ားစြာတက္ေရာက္ကာ အေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ရန္၊ သူ႕ထက္ငါ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ဟုလည္း သိရွိခဲ့ရေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း စိတ္ဝင္တစားျဖင့္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕အား သိလိုသမွ်ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျဖၾကားေပးရင္း သူသိရွိလိုသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကိုလည္း အျပန္ အလွန္ေမးျမန္းသြားခဲ့ေသးသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ေရတြက္ျခင္းႏွင့္အထည္ျပဳျခင္း မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္မွသာလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိၿပီး အိႏၵိယအစိုးရအပါအဝင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Akshay Rout မွ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ယခုအခါ ေရြး ေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ႏွစ္(၆ဝ)သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ၾကားတြင္''လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ႐ံုသာမက လက္ေတြ႕က်က်ပြင့္လင္း႐ိုးရွင္းစြာ (Free Fair Practical And Transparent) ျဖင့္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ Commussion အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေလ့လာခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမား ခဲ့ေသာအိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္သမာဓိေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္မွ Apolitical အရ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကဟုလည္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕မွ ဆရာဦးဟိန္းလတ္၊ ဆရာဦးခင္ေမာင္ညိဳ၊ ဆရာဦးမ်ဳိးလြင္ႏွင့္မရတနာ ထြန္းတို႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာသိလုိသမွ် ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အသီးသီးေမးျမန္းခ်က္မ်ား ကိုလည္း အသီးသီးေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားခဲ့သည့္အတြက္ ကြၽန္မတို႔မ်ဳိးဆက္သစ္သတင္းသမားမ်ားမွ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္း အခ်ဳိ႕ကို လက္ခံရယူႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေန ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ဆံုးႏွင့္ အေသးစိတ္အက် ဆံုးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ (၁၉၅ဝ)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏အဖြင့္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအား အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရွိေသာ လက္ ေတြ႕ဆန္ေသာဆုိရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီသမၼတႏိုင္ငံ အျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဝက္မင္စတာစတိုင္လ္ပါလီမန္စနစ္ က်င့္သံုးၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္(၂)ခုရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွာဖက္ဒရယ္ဆန္ဆန္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဗဟိုအစိုးရ မွခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏အာဏာမွာေလ်ာ့ ရဲလာခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။သို႔ေသာ္လည္း (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အျဖစ္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္းေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသည္။အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရကိုအိႏၵိယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္မွဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တြင္းႏိုင္ငံေရးမ်ားကို I.N.C Bharatiya Janata Party (BJP ဘာရာတီရာဂ်နာတာပါတီ) အိႏၵိယမာခ္စ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အျခားေဒသခံပါတီမ်ားအပါအဝင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားပါတီမ်ားမွ လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ (၁၉၅ဝ)ခုႏွစ္မွ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလႏွစ္ခုမွလြဲ၍ I.N.C သည္ ပါလီမန္တြင္ေနရာအမ်ားစုကိုရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း I.N.C အာဏာလက္လႊတ္လိုက္ရေသာအခ်ိန္ကာလမွာ(၁၉၇၇)ခုႏွစ္မွ(၁၉၈ဝ)ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဒီရီယာဂႏၶီ၏အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားမေက်နပ္၍ ဂ်နာတာပါတီမွေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရသည္။ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္တြင္ ဂ်နာတာပါတီမွဦးေဆာင္ေသာအမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဦးႏွင့္ လက္ဝဲၫြန္႔ ေပါင္းတပ္ဦးတို႔ မဟာမိတ္ျပဳထားေသာအဖြဲ႕မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သက္တမ္း(၂)ႏွစ္မွ်သာ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား စာမ်က္ႏွာမွဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ရေပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမွာပါလီမန္ႏွစ္ခုပါဝင္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္မွာႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ရာဂ်ာ ဆာဘ)ျဖစ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(ေလာ့ဆာဘ)ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္အမတ္(၂၄၅) ေယာက္ရွိသည့္အၿမဲတမ္းအစုအဖြဲ႕အျဖစ္ကာ(၆)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ား စုမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလူဦးေရအခ်ဳိးႏွင့္အညီေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္(၅၄၅)ေယာက္အတြင္းမွ(၅၄၃)ေယာက္မွာ သီးသန္႔နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုစီအတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈအေပၚမူတည္ေသာမဲဆႏၵျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းမွာ(၅)ႏွစ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အိႏၵိယ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကဘယ္သူလဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သမၼတသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္၍ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွသြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး သက္တမ္းမွာ(၅)ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာအစိုးရအဖြဲ႕၏အႀကီးအကဲျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာအာဏာအမ်ားစုကို က်င့္သံုးေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတႏွင့္ညီလာခံမွေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္သူျဖစ္ကာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုရယူထားေသာပါတီ(သို႔မဟုတ္)၊ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ေထာက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အလႊာ(၃)လႊာရွိေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ရွိၿပီးတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္၊အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုး(၂၁)႐ံုးႏွင့္ သာမန္တရား႐ံုးအေျမာက္အျမားပါဝင္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုတရား႐ံုး ခ်ဳပ္သည္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ား၊ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတုိ႔အျငင္းပြားမႈ စသည္တို႔ကို ပထမအႀကိမ္ ၾကားနာပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ရေပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မွီခိုမႈကင္းမဲ့ေသာလြတ္လပ္ေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေနာက္ဆံုးအျငင္းပြားႏိုင္သည့္ေနရာကို ယူထားျခင္းသည္ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ အေရးပါဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အိႏၵိယဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္မွစတင္၍ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ခြဲျခားျခင္း မွျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပုန္ကန္ထၾကြမႈဒုကၡကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း သည္းခံျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာအိႏၵိယ၏ အရည္အေသြးမွတ္ေက်ာက္တင္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္မိေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ဝါဒမွာလည္း အိႏၵိယ၏အဓိက လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာပင္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံျခင္းတရားကို လက္ကိုင္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစ ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေသာ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အရည္အခ်င္းကို ဦးၫြတ္အေလးျပဳမိသင့္သည္ဟု ကြၽန္မတစ္ကိုယ္ ရည္အေတြးျဖင့္ စဥ္းစားခန္းဝင္မိခဲ့ေပသည္။
ဆုကဗ်ာ
 Ref; General Elections 2009
 Reference Handbook.
 ဓာတ္ပံု-ဇင္မင္းေဆြ

0 comments:

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009