Face book ဆိုသည္မွာ အံ့ၾသမွဳ မ်ားႏွင့္ စြဲလမ္းေစေသာအရာ ------

Face Book ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ စကားတခု ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ကို စတင္တက္ေရာက္မည့္ မ်က္ႏွာသစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာသင္ႏွစ္၏ အစတြင္ အတန္းေဖာ္ႏွင့္ ဆရာမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သီေရတာ အျပင္ဘက္တြင္ ေက်ာင္းသားသစ္၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ နာမည္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာတခုကို Face Book ဟု ေခၚသည္။ မာခ္ ဇာကာဘခ္က ထိုနာမည္ကို အစြဲျပဳ၍၎၊ ထိုထံုးတမ္းဓေလ့ကို ပံုတူကူးယူ၍၎ Face Book ဟု အမည္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ Face Book စတင္တည္ေထာင္ခါစက ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီအစမွာပင္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ေယး၊ စတန္းဖို႔ဒ္၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဘာကေလ၊ ေကာ္နယ္ အစရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ thefacebook.com ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။
လူမႈကြန္ယက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ Social Networking Site မ်ားစြာအနက္ Face Book ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ လူသိမ်ား အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ စာရင္းမ်ားအရ Face Book ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကမၻာတလႊားမွ ဝင္ေရာက္ထားၿပီးသူေပါင္းမွာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာစကား ၅၅ မ်ဳိးႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ စတင္တည္ေထာင္စက ရည္ရြယ္ခ်က္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိခဲ့ေသာ Face Book မွာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံငယ္ တခုထက္မက ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရထက္ပင္ မ်ားေနသည့္ Face Book ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွ စတင္ခဲ့သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တဦးျဖစ္သည့္ မာခ္ ဇာကာဘခ္က သူ၏ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဒတ္စတင္ ေမာ္စကိုဗစ္၊ ခရစ္ဟူရ္း တို႔ႏွင့္အတူ www.thefacebook.com ဆိုသည့္ အင္တာနက္ လိပ္စာတခု ဝယ္ယူကာ စတင္ခဲ့သည္။
(၂ဝဝ၃)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၈)ရက္ေန႔က Face book စာမ်က္ႏွာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို တီထြင္ေရးသားခဲ့တဲ့ Harvard တကၠသိုလ္မွ Mark Zuckerber မွာဒုတိယႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝမွာပင္ Face book စာမ်က္ႏွာကို စတင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ စမ္းသပ္ေနဆဲ ကာလမွာပင္ စတင္သံုးစြဲေနၾကသူ အခ်ဳိ႕က ဓာတ္ပံုမ်ားပါ ပူးတြဲ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးလာခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Face book စာမ်က္ႏွာထက္မွာ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး၊ ေရပန္းအစားဆံုး၊ အသံုးျပဳေနၾကသည္မွာ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳျခင္း က႑ပဲျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူ မည္သူမဆို ဓာတ္ပံုမ်ားကို တစ္ပံုခ်င္းျဖစ္ေစ၊ Album လိုက္ျဖစ္ေစ စိတ္တိုင္းက် တင္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါသည္။
Face book စာမ်က္ႏွာတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳထားတာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဓာတ္ပံု Website မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Photobucket ႏွင့္ ႏွင့္ Flickr မ်ားထက္ ပိုမိုသံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရပါသည္။ Face book ကို စတင္အသံုးျပဳလာႏိုင္ေသာ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းက User မ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံု Album တစ္ခုတြင္ ဓာတ္ပံု(၆ဝ)သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း (၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္၊ ေမလပိုင္းသို႔ အေရာက္တြင္ ပံု(၂ဝဝ) အသံုးျပဳလာႏိုင္သည္ အထိ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရပါသည္။
္Face book Notes စာမ်က္ႏွာကိုလည္း (၂ဝဝ၆)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့သလို (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္လည္း Face book User မ်ားအခ်င္းခ်င္း လွ်င္ ျမန္စြာဆက္သြယ္စကားေျပာႏိုင္ေသာ face book Chat ကို စတင္အသံုး ျပဳႏိုင္လာၾကတဲ့အတြက္ ကမၻာအႏွံ႔မွာ Face book က social networking website ႀကီးအျဖစ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာတာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ Face book သံုးစြဲသူအမ်ားအျပားအနက္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာလည္း ပါဝင္သံုးစြဲလာၾက သည္မွာ ့ Face book ဧ။္႕စြမ္းအားတစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္ပါသည္။
Face book အင္တာနက္ စာမ်က္မွာကို အသံုးျပဳလာၾကေသာ အေရအတြက္ မ်ားစြာထဲမွာ ေကာင္းေသာ အသံုးျပဳျခင္းနွုင့္ အသံုးခ်ၾကသူမ်ား ရွိသလို၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္မႈ၊ သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈနဲ႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေပးပို႔မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
Face book မွာ Private Type ျဖစ္တာေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ ကိုယ္ပိုင္ Account ရွိယံုျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ Uploading လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားစြာ တို႔ႏွင့္ အၿမဲမျပတ္စကားေျပာႏုိင္ျခင္းက face book ရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါသည္။
လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ face book မွာ Social Networking Website ျဖစ္ၿပီး (၂ဝဝ၄)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ စတင္မိတ္ဆက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ (၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ သံုးစြဲသူဦးေရ သန္း(၅ဝဝ)ေက်ာ္သြားတဲ့အထိေအာင္ျမင္ေနေသာ Website တစ္ခုအျဖစ္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
ေျမာက္ အေမရိက၊ အလာစကာႏွင့္ ဟာဝါလီကြၽန္းတို႔အပါအဝင္ႏိုင္ငံ(ျပည္နယ္)၅ဝ ပါဝင္သည့္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ United States ရွိ Cambridge, Massachusetts မွ စတင္ထူေထာင္လာခဲ့သည့္ Face book စာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳၾကသူမ်ားအတြက္ အထူးႏွစ္သက္ေစေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုမွာ ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းမ်ားေပးပုိ႔ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ျခင္းမ်ားပဲျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ Game ကစားနည္းမ်ားစြာကိုလည္း စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေအာင္ ကစားႏုိင္ၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ face book အသံုးျပဳသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ ေနၾကတာျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ Ivy League ဟု ေခၚသည့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ကေနဒါႏွင့္ သာမန္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့သည္။
Face Book ၏ သက္တမ္း ၄ လ မွာပင္ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္မွာ တသိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဇာကာဘခ္က thefacebook.com အား facebook.com ဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ Face Book ၏ သက္တမ္း ၄ လတြင္ Pay Pal အြန္လိုင္း ေငြေၾကးေပးေခ် / လႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ပီတာ သီလ္း ဆိုသူက ေဒၚလာ ၅ သိန္း ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း Face Book ၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တဦးျဖစ္သည့္ ပီတာ သီလ္း Face Book အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူခ်ိန္တြင္ ဇာကာဘခ္၏ အိုင္ဒီယာႏွင့္ ေပါင္းမိကာ Face Book ၏ ပံုရိပ္မွာ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။
(၂ဝဝ၇)ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔မွာ စတင္ၿပီး Face book စာမ်က္ႏွာမ်ား ထက္တြင္ စီးပြားေရး ေလာကသားမ်ား အႀကိဳက္ (Marketplace) ေပၚထြက္လာခဲ့တာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ား ထပ္မံ အႀကိဳက္ေတြ႕စရာ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။
စီးပြားေရး ေလာကစာမ်က္ႏွာကို Face book သံုးစြဲသူ User အခ်င္းခ်င္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ Account မရွိသူမ်ားပင္ ကိုယ္ပိုင္နာမည္မ်ားကို ရယူလာၾကၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ စီးပြားတူလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာျခင္း မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဒါ့အျပင္ (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂ဝ)ရက္ေန႔မွာလည္း Face book မွ ကိုယ္ပြားစာမ်က္ႏွာ အျဖစ္ Face book Beta ကို ထပ္မံတီထြင္ လာခဲ့တာေၾကာင့္ စာမ်က္ႏွာ ဒီဇိုင္းသစ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ဖန္တီးလာႏိုင္ၾကသလို အႀကံေပးခ်က္မ်ားနဲ႔ ပင္မစာမ်က္ႏွာနံရံမ်ားကို ခိုင္မာစြာ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ သံုးစြဲသူရဲ႕ Profiles မ်ားကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္မၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ခြဲျခားကန္႔သတ္မႈမ်ားကို Privacy ထားၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္တာေၾကာင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အေနအထားတစ္ခုကို Face book ကေပးစြမ္းလာႏိုင္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရသည္။
ယခု အခါ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ လူသိမ်ားေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးမ်ားရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမ်ား ကိုေတာ့ Privacy Setting ျဖင့္တားဆီးထားသင့္သလို Add လုပ္လာသူတိုင္းကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ Accept ျပန္မလုပ္သင့္ေသာ ဥပမာသာဓက မ်ားကလည္း Face book မွာ သတိထားသင့္စရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။
အင္တာနက္ သုံးစြဲသူတိုင္း၊ စြဲလမ္းႏွစ္သက္ေနၾကဆဲ ႏွစ္သက္ေနၾကဆဲ Face book Platform မွာ စာေရးဝါသနာပါသူမ်ားႏွင္႔ Professional စာေရးဆရာမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ'' Face book Notes ''ကုိ (၂ဝဝ၆)ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္(၂၂)ရက္မွာ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ လာခဲ႔တာေၾကာင့္ ယခု (၂ဝ၁ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ကာလ အတြင္းမွာပင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလာသူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဖန္တီးေပးလာႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
(၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၇)ရက္မွာလည္း၊ Face book အသုံးျပဳရင္း Chat Room မွ စကားေျပာႏုိင္ေအာင္ တီထြင္ စမ္းသပ္မႈမွသည္ ယခုအခါ Face book , E-Mail , IMS,SMS မ်ားကုိ အသုံးျပဳလာႏုိင္ရန္ အေနအထား အထိ တုိးတက္လာေတာ႔မယ္လုိ႔ သိရွိေနရတာကလည္း အားရစရာေကာင္းလွပါသည္.။
Face book ၏ C.E.O မစၥတာမာခ္ဇက္ကာဘာ႕စ္မွ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္က်င္းပခ့ဲေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဆုိပါစနစ္သစ္ကုိ '' E-Mail Killer'' '' ဟု အမည္ေပးထားသည့္၊ E-Mail ပါဝင္ေသာ Messaging System သစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ Microsoft ၏ Office Web Apps ဝန္ေဆာင္မႈပါဝင္ျခင္းေၾကာင္႔ Word, Excel ႏွင္႔ Power Point Attachment မ်ားကုိ Microsoft Software ထည့္သြင္းရန္မလုိဘဲ Face book User မ်ား စိတ္ႀကိဳက္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ႔ပါသည္။
Face book ၏ Messaging System မွာ ႐ုိးရွင္းၿပီး တစ္ကုိယ္ရည္ အသုံးျပဳႏုိင္ ေအာင္ဖန္တီးထားတာေၾကာင္႔ အသုံးျပဳသူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ ၏ User name နဲ႔ E-mail လိပ္စာတူညီျခင္းရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လို႔လည္း သိရွိရပါသည္။
Face Book ကို ပထမဦးဆံုး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ ပီတာ သီလ္းသည္ သူ၏ ဓနဥစၥာသာမက သူ၏ အေတြးအျမင္ အယူအဆတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ခဲ့သည္။ The Stanford Review သတင္းစာႏွင့္ အေမရိကန္ စစ္တုရင္ အေက်ာ္အေမာ္တဦးျဖစ္သူ ပီတာ သီးလ္တို႔၏ အယူအဆမွာ … အစုအေဝးျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ က်က္စားၿပီးေနတတ္သည့္ လူတို႔၏ စ႐ိုက္သည္ ေျမကမၻာေပၚမွာ သာမက မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ထိုအျပဳ အမူမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပထမအဆင့္ သက္ေသထင္ရွားေအာင္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပီတာ သီးလ္သည္ Face Book မွာ သာမက အျခား Social Networking ဆုိဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ Friendster, Linkedln, Yammer, Rapleaf, Powerset, Vator တုိ႔တြင္လည္း ေငြေၾကးထည့္ဝင္သူတဦး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရျခင္းသည္ပင္ မက္ကိန္းထက္ပို၍ Face Book ကို အသံုးခ်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပြား ဘဝကို စိတ္ၾကိဳက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာတြင္ အႏိုင္ရပါမွ အစစ္အမွန္ ကမၻာတြင္ပါ အႏိုင္ရႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အစစ္အမွန္ ကမၻာႏွင့္ လံုးဝကြဲျပား သည့္ ကမၻာတခုကို Face Book တြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။
Face book ကို ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနသူမ်ား အတြက္ Face book Application ေတြမွ တစ္ဆင့္၊ အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္နဲ႔ Date ေတြကို တရားမဝင္ သံုးစြဲေနၾကတယ္ဆို သည့္ အေၾကာင္း ေဝါလ္စထရီ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါသည္။
Face book အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုၿခံဳမႈ Privacy ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရၿပီလား ဆုိသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ဝင္လာခဲ့ၾကရျပီး ဲ Face book ရဲ႕ Third- Party Developer ေတြက User ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူေနၾကၿပီလား ဆုိသည္ ကို စာေရးသူ ကိုယ္တုိင္လည္း အေလးထား၊ အေတြးပြား မိခဲ့ရပါသည္။ ္။ Face book စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ User ID နံပါတ္မ်ားကို တလြဲအသံုးခ်လို႔ မရေအာင္ ကာကြယ္ထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါသည္။
အမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကေသာအဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အတြက္ Face book Developer Blog တစ္ခုမွာလည္း User Information ေတြကို သေဘာတူညီခ်က္ မရဘဲ Access လုပ္လို႔မရေၾကာင္း သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳဳမႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့ Application မွန္သမွ်ကို ပိတ္ပင္တဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး အထိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပလာတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။
Face book သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္အေနနဲ႔လည္း Fam Ville ေတြအတြက္ Profile ျဖည့္ရတဲ့အခါ အတိအက် လိုက္နာၿပီး ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းလိုက္႐ံုနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ Data လံုၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္ပူပန္ ေနစရာ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကို အသိေပးပါရေစ။
ကဲ------ဘယ္လိုပဲ Face book မွာ ျပႆနာေတြရွိေနပါေစ။ သံုးစြဲသူမ်ားကေတာ့ ယေန႔တုိင္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အသံုးျပဳေနၾကသည္သာ ဲမဟုတ္ပါေလာ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏု ပညာရွင္မ်ားအတြက္ စြဲလမ္းေစေသာ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ရေသာ Face book ကိုျမန္မာႏုိင္ငံမွ Celebrities မ်ားစြာ အျပင္ နိင္ငံတကာမွ အနုပညာရွင္မ်ားကလည္း အမွန္တကယ္သံုးစြဲရင္း ဓာတ္ပံုေတြ Share လုပ္သူက Share လုပ္လိုက္၊ Fan Page မ်ား ဖြင့္ၿပီး ပရိသတ္အတြက္ Keep in touch ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသူမ်ားကလည္း Face book ေပၚမွာ ေတြ႕ျမင္ ေနၾကရသည္မွာ ေန ့စဥ္နဲ ့အမ်ွ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ပင္လ်င္ FACE BOOK ေၾကာင့္စြဲလမ္းမွဳ ျပသာနာမ်ားစြာ ျဖင့္ၾကံဳေတြ ့ေနခဲ့ ရသည္မွာအံ့ၾသဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။
ဆုကဗ်ာ ဘာသာျပန္သည္။
Ref: Wiki Pedia

2 comments:

Ka Gyie said...

အဲ့ ေပ့ခ်္ကို ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး သိမ္းထားလိုက္ပါၿပီ ။ ဘာသာျပန္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာကို ေလးစားပါတယ္ မဆုကဗ်ာ ။ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ ။

Ka Gyie said...

စတနာကို ေလးစားပါတယ္ မဆုကဗ်ာ ။ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ ။

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009