သင္အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လာေသာအခါ

စာေရးသူ၊ ဘာသာျပန္ဆုိ ေရးသားခဲ့ေသာ ''အသက္(၅ဝ) ေက်ာ္လာေသာအခါ'' ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ မူရင္းစာေရးဆရာမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာ ေရးမူႏွင့္ အာေဘာ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္ ဖတ္႐ႈရန္ လြယ္ကူေစခ်င္သည့္ ဆႏၵုျဖင့္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး ဘာသာျပန္ဆုိ ေရးသားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ဘာသာျပန္ ေရးသားခဲ့ေသာ ''Time to start unlearning''မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Joseph Kelly S.J ကုိယ္တုိင္ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ၿပီး စာေရးသူကုိယ္တုိင္ပင္မ်က္စိလည္၊ ေခါင္း႐ႈပ္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့ရသည့္ ေဆာင္းပါးလည္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္႐ႈခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေက်နပ္မႈမရွိပါက ဘာသာျပန္ဆုိသူ ၏အားနည္းခ်က္ဟုသာ နားလည္ေပးေစလုိပါသည္။ အသက္(၅ဝ)ေက်ာ္လာေသာအခါ အခန္းဆက္ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဂ႐ုတစိုက္ဖတ္႐ႈအားေပးခဲ့ၾက သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း၊ (၅ဝ)ေက်ာ္ဘာသာျပန္စာအုပ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ နီးကပ္ ေနၿပီျဖစ္သည့္အေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ရွင္။ စာေရးသူ သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေသာ အသိပညာမ်ားဖယ္ရွားပစ္ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီ အသက္(၅ဝ)ႏွစ္အရြယ္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သိထားၿပီးေသာ အယူ အဆမ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အစမွျပန္၍စသင့္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Joseph Kelly S.J ေရးသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Joseph Kelly S.J သည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ offlaly ခ႐ိုင္တြင္ ေမြးဖြားၿပီးသားသမီးခုႏွစ္ေယာက္အနက္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္၌ ခရစ္ ယာန္ဘာသာ Jesuits ဂိုဏ္းသို႔ဝင္ ေရာက္ ၿပီး (၁၄)ႏွစ္ ဆည္းပူးေလ့လာၿပီးေနာက္ ကိုရင္ဝတ္သည္။ ¤င္းသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေပသမိုင္းဘာသာ ရပ္ျဖင့္ ဒပ္ဘလင္ၿမိဳ႕ ယူနီဗာစတီေကာလိပ္ မွ (၁၉၅၄)ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ရရွိသည္။ ¤င္းသည္ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး Cornell ႏွင့္ Loyola တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘြဲ႕လြန္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခဲ့ သည္။ St.Peter's College New Jersey တြင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ အႏွစ္(၂ဝ)ထမ္းေဆာင္ သည္။ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္တြင္ St.Malachy's ဘုရားေက်ာင္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထမ္းေဆာင္သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Actors Chapel ဘုရားေက်ာင္း၏ သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ပုိင္အတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ St.Vircent ေဆး႐ံု၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုေဆး႐ံု၌ ေန႔ခင္းပိုင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ Russel Baker သည္ ''သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေသာ အသိပညာမ်ား ဖယ္ရွား ပစ္သည့္ တကၠသိုလ္'' တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ထင္မိထင္ရာစိတ္႐ူးေပါက္ေပါက္ ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသားဖူးသည္။ ¤င္းေဆာင္းပါး၌ မိမိတတ္သိထားၿပီး ေသာအရာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္ဟု ေရးသားသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သူသုိ႔ ေပးအပ္ သည့္ဘြဲ႕မွာ "Non-Bacholor of Un-Arts" ဤဘြဲ႕ကုိ မိမိ၌ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာမ်ား ကိုထင္ထင္ရွားရွားသိသိသာသာ အသိမွားမလုပ္ေတာ့သူ၊ အသိပညာကင္းမဲ့ ေသာသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိသူကိုေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကို ကြၽန္ေတာ္သတိရမိသည္။ ''သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေသာအသိပညာမ်ား ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း'' ဆိုသည့္ စကားစုကိုၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိကုိ မိမိထင္ျမင္ယူဆသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာက်င့္စဥ္မ်ား သင္ယူခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္ကို တေျဖးေျဖးခ်င္း ျပန္လည္စဥ္းစားမိသည္။ ထုိအခါ ခက္ခဲနာက်င္မႈရွိေသာ္လည္း သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေသာ အသိပညာမ်ား ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းဆိုသည့္ျဖစ္စဥ္မွ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ ထာဝရဘုရားသခင္အျဖစ္ ငရဲ၊ ငရဲဘံု၊ လိင္၊ အကုသိုလ္မ်ားကုိေဆးေၾကာသည့္သေဘာျဖင့္ ဒုကၡခံရသည့္ဘံုသည္ သင္ယူခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း မ်ားကုိ ျပန္လည္စူးစုိက္စစ္ေၾကာမိ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြၽႏု္ပ္သင္ယူျခင္းမျပဳရသည့္ ေမတၲာတရားအေၾကာင္းမ်ား ကိုလည္း စဥ္းစားမိသည္။ ဘုရားသခင္က ကြၽန္ေတာ့္အားေပးအပ္ထားသည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယင္းအသိဉာဏ္ႏွင့္ အတူပူးတြဲပါရွိသည့္ ေမးခြန္းထုတ္ပုိင္ခြင့္၊ ေစာဒကတက္ပုိင္ခြင့္ အယူအဆကုိ က်င့္သံုးရန္ ႐ုတ္တရက္ေခါင္းထဲ၌ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ၊ ေမတၲာထားတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရွိသည့္အေလ်ာက္ ယင္းစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္အား တစ္ဖက္ေစာင္းနည္းျဖစ္ေနေသာ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား လြဲမွားေနေသာ ပံုရိပ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေအာင္လမ္းၫႊန္မႈေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အလြဲအေခ်ာ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ''ဘုရားသခင္၏ အလုိဆႏၵ'' 'ဟု ကင္းပြန္းတပ္ထားၿပီး ဘာသာတရားဟုဆုိသည္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ သင္ယူခဲ့ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား အလြန္စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တရားေသ အယူအဆ မ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က အတင္းအၾကပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူတုိ႔ကျပဳလုပ္ထားသည့္ တရားေသ အယူအဆ မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအယူအဆမ်ားသည္ လူသားတစ္ရပ္လံုးအား ထာဝရ ငရဲဘံုတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္သည့္ အယူအဆမ်ားသာျဖစ္သည္။ ¤င္းသင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေမတၲာတရားအေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကုိသာေျပာျပေနသည္။ ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ အသက္(၅ဝ)ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သင္ယူစုေဆာင္းမိသည့္ အသိပညာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ ေအာက္၌နစ္ျမဳပ္ေနသည့္အေျခခံမႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ သင္ယူဆည္းပူးထားၿပီးသည့္အေၾကာင္းအရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားေမ့ေပ်ာက္ပစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သုိ႔မွသာ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ သြားရာလမ္းရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Jesuit ဂိုဏ္းဝင္ပညာရွင္စာေရးဆရာတစ္ဦးက ဤသို႔ေရးသားသည္။ ''ေလာကုတၲရာ ဘဝဆီသုိ႔ အသြားလမ္း ျဖစ္သည့္ ဦးေႏွာက္မွႏွလံုးသားဆီသုိ႔သြားရာ လမ္းသည္ အရွည္လ်ားဆံုးျဖစ္ သည္'' သည္''ဟုဆိုသည္။ ထုိခရီးလမ္းသုိ႔ သြားေရာက္ေရးတြင္ သင္ယူဆည္းပူး ၿပီးေသာ အသိပညာမ်ားဖယ္ရွား ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ရန္မွာ အေရးပါေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆုိရေသာ္ ဤခရီးလမ္းကုိ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သိၿပီးျဖစ္ သည့္အတုိင္းပင္ ကြၽႏု္ပ္ေမြးဖြားလာစဥ္ကပင္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္၌ မူလအျဖစ္ ငရဲ(Orginal Skin) တြယ္ကပ္ပါရွိ လာသည္။ ဘဝစတင္သည့္ အခ်ိန္ကပင္ ဒုကၡျဖင့္စတင္ခဲ့ရသည္။ အကယ္၍ ကြၽန္ေတာ္သည္ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ေရျဖန္းျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ကြၽန္ေတာ္၏ကံၾကမၼာသည္ ဘာသာမဲ့ ကေလးငယ္ မ်ားကဲ့သုိ႔ ငရဲဘံုတြင္ အဆံုးအမ ,မရွိ ထာဝရေနရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အုိင္ယာလန္ဘာသာေရး ေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားေသာသင္တန္းစာမ်ားအရ ကြၽန္ေတာ္သည္ ''ဒုစ႐ိုက္ ဘက္သုိ႔ ကုိင္းညြတ္လ်က္'' ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ် ကြၽန္ေတာ္သည္ ''သုစ႐ိုက္ဘက္သုိ႔ ကုိင္းညြတ္သည္'' ညြတ္သည္''ဟု မေျပာၾကေပ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ Jesuit ဂိုဏ္းဝင္ဘုန္းႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ လူအမ်ားအျပားကုိ ႏွစ္ေပါင္း(၄၃)ႏွစ္ၾကာမွ် သာသနာေဘာင္သုိ႔ သြတ္သြင္းေပးသည့္ အေနျဖင့္ ''ေရျဖန္း' ျဖန္း''ေပးခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ကေလး၏ အျပစ္မဲ့မ်က္လံုးအစံုကုိ ၾကည့္ လ်က္ ကြၽန္ေတာ္၏ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းက သင္ၾကားေပးမႈေၾကာင့္လား၊ ဘုရားသခင္၏ သင္ၾကားေပးမႈေၾကာင့္လားမေျပာတတ္ ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္၌ ဤသို႔ ေတြးထင္လာမိသည္။ ''ဒုစ႐ိုက္ဘက္သုိ႔ ကုိင္းညြတ္ေနေသာ အ႐ႈပ္ထုပ္ ကေလး လာခဲ့ေလာ့၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ကို တြယ္ကပ္ေနေသာ သင့္ဝိညာဥ္အား ေျဖာင့္မတ္ေအာင္လုပ္ေပးေတာ္မူမည္'' ေသခ်ာ ရွင္းလင္းသည့္အခ်က္တစ္ရပ္မွာသင္ယူဆည္းပူးၿပီးသည္မ်ားကုိဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္လွ်င္အက်ဳိးရွိမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔သြားရန္ တာဝန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဤကိစၥမွာ ေရာေထြးေနေသာ တရားေဒသနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား အၾ<ြကင္းမဲ့ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေၾကာင္းေျပာဆုိထားၿပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ''သင္တုိ႔သည္ ငါ၏ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္လာေရာက္ၾကရမည့္အျပင္ အထူးေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လာေရာက္ၾကရမည္။ အကယ္၍ သင္တုိ႔မလာေရာက္ၾကလ်င္ ထာဝရအျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ က်ဴးလြန္သည့္အျပစ္အတြက္ ထာဝရငရဲလားရ မည္ မည္'' '' ႀကိမ္းေမာင္းသံျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ဳိးကုိ မည္သုိ႔တံု႔ျပန္မည္နည္း။ မိတ္ေဆြတစ္ဦး(သုိ႔မဟုတ္) ခ်စ္သူတစ္ဦးက ဤသုိ႔ ရာဇသံ ေပး၍ ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါမည္လား။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မိမိသင္ယူဆည္းပူးထားၿပီးေသာ ပညာမ်ားဖယ္ရွားပစ္ျခင္းသည္ သင့္အားအေထာက္အကူျဖစ္ေစ မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါက ကြၽန္တာ္ဖတ္႐ႈၿပီးႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာ က်မိသည့္စာအုပ္မွာ ''Good Goats: Healing Our Image Of Good" ျဖစ္သည္။ ¤င္း စာအုပ္ ေရးသားသူက ဘုရားသခင္၏ ပံုရိပ္ သြင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္၍ ျပႆနာေပၚလာသည္။ ¤င္း၏ ေမးခြန္းမွာ ''သင္သည္ ဘုရားသခင္ ကုိ တရားလုိဘက္မွ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ျမင္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တရားခံဘက္မွလိုက္ပါ ခုခံကာကြယ္သူအျဖစ္ ျမင္သလား'' ဟူသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ထုိေမးခြန္း အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပးသည့္ အေျဖ သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘုရားသခင္ အေပၚ မည္သုိ႔ေသာအျပစ္ရွိသည္ ေမတၲာတရားအေပၚ မည္သုိ႔အျပစ္ရွိ သည္ကုိ ေျပာျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္ အေပၚ အမွန္တကယ္ေမတၲာရွိၿပီး ကြၽႏု္ပ္ ၏ေရွ႕မွရပ္တည္ေပးပါမည္လား (သုိ႔မဟုတ္) ကြၽႏု္ပ္အေပၚ အဆံုးအျဖစ္ျပဳရန္ (သုိ႔မဟုတ္) စီရင္ ခ်က္ခ်မွတ္ရန္သာ ကုိင္းညြတ္ေနသူ အျဖစ္လား။ ေယဘုယ်စီရင္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ခ်င္းအလိုက္ စီိရင္ခ်က္ခ် မည့္သူလား။ ဤကိစၵၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာ သည့္ေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာ ''ကြၽႏု္ပ္တ႔ုိသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ယူဆည္းပူးထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ ေလးေလးနက္နက္ေဆာင္ရြက္ၿပီလား'' ဆုိသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မွ ¤င္းတုိ႔အားစြန္႔ပယ္ထားျခင္းေၾကာင့္စိတ္႐ႈပ္ေထြး၊ ေတြေဝမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေက်ာင္းေတာ္အေပၚ ေဒါသထြက္လ်က္ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္သာသနာ၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားသည္ အာဏာကုိတစ္လြဲအသံုးခ်ၾကၿပီး ရွက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ယေန႔ေတြ႕ႀကံဳ ေနရသည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာကိစၥမွာ ကက္သလစ္ဂုိဏ္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည့္အစား မဆီေလ်ာ္သူမ်ား အမ်ားအျပားေတြ႕ေနရသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ေမတၲာတရား အေၾကာင္းေျပာသည့္သူမ်ား၏စကားသည္ နားေထာင္မည့္ သူမရွိျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လူအမ်ားအားအျပစ္ရွိေနေၾကာင္း ခံစားလာမိေစရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိစုိက္ပ်ဳိးသည့္အပင္မွအသီးကုိဆြတ္ခူးေနရၿပီးမိမိလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မိမိခံစားေနရၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ''''တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မိမိ သင္ယူဆည္းပူးထားသည့္အရာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေမ႔ေပ်ာက္ဖယ္ရွားပစ္သနည္း'' ဆိုသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္အထင္ေျပာရေသာ္၊ ေမ့ေပ်ာက္ ဖယ္ရွားသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေမတၲာတရားပါဝင္သည္ဟုထင္သည္။ ဤသုိ႔ေျပာရျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အသက္(၅ဝ)အရြယ္သုိ႔ေရာက္လာသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ အျမင္သစ္ျဖင့္႐ႈျမင္ႏိုင္ရန္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသြားျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအရသာသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ သင့္သည္။ အာပတ္ေျဖဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းကိစၥသည္လည္း သနားၾကင္နာ၊ ေမတၲာတရားရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ထုတ္ေဖာ္မေျပာမီ ႀကိဳတင္သိျမင္ေသာ ဘုရားသခင္ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘာသာတရားအေပၚယံုၾကည္မႈသည္ ဘုရားသခင္က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားေပးအပ္ထားသည့္အတုိင္း လြတ္လပ္မႈ ရွိရမည္။ အခ်ဳပ္အျခာအကန္႔ အသတ္မရွိသင့္ပါ။ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အျခားသူမ်ားအေပၚေမတၲာထား ရန္ႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ေမတၱာကုိခံယူရန္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာစကားသည္ ႐ုိးေနၿပီ၊ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။ အေျပာလြယ္သေလာက္ေတာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္အထင္ေျပာရလွ်င္ သူ တစ္ပါ အေပၚေမတၱာထားတတ္သူျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ေမတၱာခံယူတတ္ သူသည္ မိမိသင္ယူဆည္းပူးထားၿပီးေသာ အလႊာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ေနသူပင္ျဖစ္သည္ဟုထင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤကိစၥသည္ အဟန္႔အတားမရွိ လူတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ျပန္၍တ႔ုံျပန္တတ္ေသာသတၱိရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အ့ံဘြယ္ေကာင္းေသာ C.S Lewis ေရးသားေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ မိမိႏွလုံးသားအားပိတ္ဆုိ႔ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ''အနည္းငယ္မွ်ခ်စ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္ ွိႏိုင္သည္။ မည္သည့္အရာေပၚ အခ်စ္ထားျခင္းသည္ သင္၏ႏွလုံးသား အားဧကန္အမွန္ ကန္အမွန္ဖ် ဖ် ဖ်စ္ညစ္ညႇစ္ခံရႏိုင္ၿပီး အသည္းကြဲ က်န္ရစ္ႏိုင္သည္။ သင္၏အသည္းႏွလုံးအား မပ်က္မစီးအေကာင္း ပကတိရွိေစလုိလွ်င္ သင္၏ႏွလုံးသားအားမည္သူကုိမွ်မေပးပါႏွင့္ ပါႏွင့္။ တိရစၧာန္ တစ္ေကာင္ကုိေတာင္မွမေပးပါႏွင့္ သင္၏ႏွလုံးသာအားလုံျခဳံစြာ သိမ္းဆည္း ထားၿပီး၊ မိမိဝါသနာပါအလုပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ထားပါ။ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ သင္၏ႏွလံုးသားအား သင္၏အတၲတည္းဟူေသာ ေခါင္းတလားထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေခါင္းတလားသည္ လံုၿခံဳသည္၊ ေမွာင္မဲေနသည္၊ လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ေလကင္းမဲ့ေနသည့္အတြက္ သင္၏ႏွလုံးသားေျပာင္းလဲသြားမည္။ သုိ႔ေသာ္ အသည္းကြဲမည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သင့္အသည္းႏွလံုးသည္ မပ်က္စီးမၿပိဳကြဲေသာအသဲႏွလုံးျဖစ္လာမည္။ ထုိးေဖာက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသာ၊ ျပန္လည္ေရြးယူရန္မရႏုိင္ေသာ ႏွလုံးသားျဖစ္လာ မည္။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ(သို႔မဟုတ္) ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရန္အႏၲရာယ္ရွိမႈ၏ ေနာက္တစ္နည္းမွာ ရႈံ႕ခ်ခံရမႈပင္ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ဘုံ၏ျပင္ပ၌ သင့္အတြက္ လုံျခဳံမႈအရွိဆုံး၊ အႏၲရာယ္အကင္းဆုံး၊ စုိးရိမ္ပူပန္စရာအကင္းဆုံးေနရာမွာ ငရဲဘုံပင္ျဖစ္သည္'' ဘုရားသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ပကတိရွိေနသည့္ အေနအထားထက္ (သုိ႔မဟုတ္) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ မိမိတု႔ိကုိယ္မိမိေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္ဟု ထင္ထားသည္ထက္ ပုိ၍လိုခ်င္သည္ဆုိလုိသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္၌ရွိသည့္ စြမ္းအားထက္ဘုရားသခင္ သည္က ပုိမုိေတာင့္ခံလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ နာက်ဥ္မႈျဖစ္လာႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔၌ ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ သင္ယူဆည္းပူးၿပီးေသာ ပညာမ်ားဖယ္ရွားေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရရွိႏုိင္သည္ဟူသည့္ သေဘာ ပင္ျဖစ္သည္။ Russell Baeker ၏ တကၠသုိလ္မွ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္လာရန္အတြက္ အသက္(၅ဝ)အရြယ္ထက္ေကာင္းေသာ အသက္အပုိင္းအျခားရွိပါဦးမည္လား။
ဆုကဗ်ာဘာသာျပန္သည္။
 Ref: Fifty things To Do When you turn fifty

0 comments:

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009