ကၽြန္မရဲ့ စိတ္ကူး စြမ္းအား

ကိုယ္ပိုင္ ဖန္တီးေနတဲ့ " စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" အတြက္ ကၽြန္မ တစ္ေယာက္တည္းရုန္းကန္ေနရ သလို အဆင္မေျပ တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတြရွိလာတဲ့ အခါ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္က လူေတြ အေၾကာင္း ကိုကၽြန္မေကာင္းေကာင္း ခြဲျခားသံုးသပ္နိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ 


"စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" အတြက္ ကူညီေဖးမ မယ့္သူမရွိတဲ့အခါ အဆင္ေျပေျပ ျပီးေျမာက္ဖို ့အတတ္ပညာ ကို ကၽြန္မ ၾကိဳးစား ရွာေဖြေနရပါတယ္။

" စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" အတြက္ စိတ္ေသာကေတြ ပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့အခ်ိန္ ၊ မ်ွေ၀ခံစားမယ့္သူ မရွိတဲ့အတြက္တစ္ကိုယ္ရည္ ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းကို တတ္ေျမာက္ဖို႔ ကၽြန္မ ၾကိဳးစား ရွာေဖြ ေနရပါတယ္။

" စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" အတြက္ ေျခထိုးခံ ခလုတ္တိုက္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ မွာ စာနာမႈနဲ ့ လက္တြဲ ေခၚသူ မရွိတဲ့အ တြက္ ံခံနိုင္ရည္ စြမ္းေတြ ထပ္တိုးပြားဖို ့အတတ္ပညာကို ကၽြန္မ ၾကိဳးစားရွာေဖြေနရပါတယ္။

" စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" အတြက္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္လာ တဲ့အခ်ိန္ မွီ ခိုနားေနဖို ့ရင္ခြင္ တစ္စံု မရွိတဲ့ ဘ၀မွာကိုယ့္ကိုယ္ကိုအား ကိုး ရပ္တည္နိုင္ဖို ့ကို ပဲ ကၽြန္မ ၾကိဳးစားရွာေဖြ ေနရပါတယ္။ 

ေန ့စဥ္နွင့္အမ်ွ စားလည္း ဒီစိတ္၊ သြားလည္းဒီစိတ္ ၊ အိပ္လည္း ဒီစိတ္နဲ ့ျဖစ္ေနတဲ့ ကၽြန္ မရဲ့ စိတ္ကူး စြမ္းအားေလးေၾကာင့္ အမ်ားတကာ ေျပာေနၾကသလို ဒူးနဲ ့မ်က္ရည္ မသုတ္ခဲ့ ရေပမယ့္ ည အိပ္ရာ ၀င္တိုင္းေတာ့ ကၽြန္မ ေခါင္းအံုးထက္က မ်က္ရည္ေတြကကၽြန္မ အေပၚ ေအးျမ စိုစြတ္ျခင္း နဲ ့အတူ ေန ့သစ္ေတြ ကို ထပ္မံ ေမြးဖြားေပးေနဆဲ မို ့ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မရဲ့ " စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး " ဟာ အခက္အခဲမ်ိဴးစံု နဲ့ ၾကိဳဆို အားေပးသူေတြရဲ့ လက္ ၀ယ္ေရာက္သြားတဲ့ေန ့ရက္ကိုပဲ စိုး တထိတ္ထိတ္ ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားရင္း ---- 

ကၽြန္မ တစ္ေယာက္တည္း အင္အားနဲ ့ အသက္သြင္းေနတဲ့ ကၽြန္မရဲ့ " စိတ္ကူး စြမ္းအားေလး" ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ "စိတ္ကူးစြမ္းအားေပါင္း" မ်ားစြာကို ကၽြန္မ ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြ သြားမယ္ လို ့ပဲ အဓိငွာန္ ခ် ရင္း---

" စိတ္ကူး စြမ္းအား" ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ 

ဆုကဗ်ာ
Sept 25 , 2011 
P.M 8 :42

2 comments:

အားသစ္ said...

Hi, Su Ka Byar! I see around your posts & articles in your web-site. You'are very talent and beautiful. I admire and respect you for all of your attempts. Today I have read your post ''Stress and Depression''. It's very good article. I think that Stress in job's fields use to come from the needs of Time, Self-Power, Self-Confidence. In my opinion, The Most importance thing we must do first is Taking time and Prepare what we want to do with calm, peace and full-absorbed mind. Then we must try to find out the most importance steps among the job's procedure and do or realize it firstly. In this situation Making the Right Decision plays also a good role. Because sometimes we really don't know what the recent necessary thing is and what is not so much important. I deeply think that every person, including us, is find out Happiness, Prosperity and Generosity. Sometimes we directly look at The Success. In a free time I use to read Venerable Sayadaw U Jotika's books about Stress and Depression. In these Sayadaw books The feeling of success is not the Result, it's the Pleasure of our performance during realizing our ambitions.

I hope that your dreams will come true right now. May whatever you've gained last forever & for always. May you be happy and wealthy. Thank you!

With Best regards,

KoKo

အားသစ္ said...

Hi, Su Ka Byar! I see around your posts & articles in your web-site. You'are very talent and beautiful. I admire and respect you for all of your attempts. Today I have read your post ''Stress and Depression''. It's very good article. I think that Stress in job's fields use to come from the needs of Time, Self-Power, Self-Confidence. In my opinion, The Most importance thing we must do first is Taking time and Prepare what we want to do with calm, peace and full-absorbed mind. Then we must try to find out the most importance steps among the job's procedure and do or realize it firstly. In this situation Making the Right Decision plays also a good role. Because sometimes we really don't know what the recent necessary thing is and what is not so much important. I deeply think that every person, including us, is find out Happiness, Prosperity and Generosity. Sometimes we directly look at The Success. In a free time I use to read Venerable Sayadaw U Jotika's books about Stress and Depression. In these Sayadaw books The feeling of success is not the Result, it's the Pleasure of our performance during realizing our ambitions.

I hope that your dreams will come true right now. May whatever you've gained last forever & for always. May you be happy and wealthy. Thank you!

With Best regards,
KoKo

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009