" လတစ္စင္း လိုခ်စ္တယ္"

" လတစ္စင္း လိုခ်စ္တယ္"
ေတးဆို--အငဲ
ေတးေရး--နိုင္းနိုင္
သရုပ္ေဆာင္--ဟက္ကက္၊ ဆုကဗ်ာ၊ မိုးေဟမာန္ခင္

0 comments:

Sukabyar

Sukabyar
အႏုပညာကိုျမတ္ႏိုးသူ(Actress,Publisher in Myanmar)
 

. Design by Insight © 2009